SLINUTÝ KARBID / WIDIA /

nástrojový materiál získaný technologií práškové metalurgie z karbidů kovů, například wolframu, titanu, vzácně tantalu, niobu, zirkonia nebo chromu.

Silniční frézy

Vyměnitelné břitové destičky

Frézy

Kupujeme následný šrot slinutých karbidů:

 • Závitové frézy
 • Závitníky
 • Zpracování
 • Vrtáky
 • Vrtací dláta
 • Frézy
 • Aglometát
 • Hoblovací nože
 • Nože do hoblovek
 • Nože na dřevo
 • pilovité frézy
 • Koule
 • Razidla
 • Precizní prvky
 • Precizní nástroje
 • Tvarovací nože
 • Prášek
 • Válečky
 • Kal
 • Nástroje na řezání
 • Speciální nástroje
 • Lisovadla
 • Prach
 • Rydla
 • Opotřebované díly
 • Nástroje
 • Centrujúce hroty
 • Závitnice
 • Hobliny
 • Výstružníky
 • Záhlubníky
 • Silniční frézy
 • Válcové kroužky
 • Vyměnitelné břitové destičky
 • Vyměnitelné břitové destičky
 • Řezací nástroje
 • Odpad
 • Hornické nástroje
 • Pouzdra
 • Soustružnické nástroje
 • Části forem
 • Rotační pilníky / li>
 • Nože na papír
 • Konstrukční díly

Rozdrobený slinutý karbid se lisuje pod vlivem vysokých teplot a tlaku. Pojivem slinutých karbidů je kobalt, někdy nikl nebo vanad.

Prvky vyrobené ze slinutých karbidů charakterizuje vysoká odolnost proti oděru, tvrdost (900–1600 HV) a jsou méně křehké nežli stellity. Slinuté karbidy zachovávají své řezací vlastnosti do 850 °C.
Slinuté karbidy se používají pro výrobu řezacích prvků pro různé typy řezacího nářadí, mezi jinými nožů pro soustruhy, vrtáky, frézy.
Použité jako nářadí pro obrábění strouháním umožňují několikanásobné zvýšení rychlosti strouhání. Je možné je používat na strouhání porcelánu, kalené oceli, bílého železa a jiných materiálů. Používají se také pro vyztužení hornických nástrojů (koncovky máčků) při vrtání otvorů na výbušniny, na krumpáčky na stroje pro rubání, na sloupky pro vrtací koruny, na otočné a příklepové vrtáky.

Slinuté karbidy je také možné použít na výrobu otvorů pro stroje na protahování, vrtací hlavice, stomatologické vrtáky, koncovky soustruhů, tahače drátů.

V Polsku se slinuté karbidy vyráběly mnoho desetiletí v Huti Baildon v Katovicích.

Vadou slinutých karbidů je křehkost. Z tohoto materiálu se vyrábějí jen malé destičky připevněné ke korpusu strouhácích nástrojů v místě hrotu nebo nože.

S korpusem je možné je spojovat:
• Stále pájením – po použití destičky se brousí, což je časově náročná operace a je nákladná
• Tak, že je možné je rozdělit, různého druhu mechanickým připevněním (destičky s mnoha hroty) – po použití se mění hrot nebo mění destička.

Destičky s několika hroty se nejčastěji potahují vrstvami TiC, TiC i Al2O3 a dodatečně třetí vrstvou TiN nebo několika vrstvami v různých kombinacích těchto materiálů. Existuje metoda dodatečného zvětšení trvanlivosti destičky tím, že se dodatečně stlačuje.

Název „widia” pochádzí z německého wie Diamant, což znamená „jako diamant”.

V různých zemích mají slinutá karbidy odlišné názvy například:
• pobiedit – v Rusku
• seco alebo coromant – ve Švédsku
• carboloy, carbide alebo ramet – v USA
• prolit – ve Velké Británii
• Hartmetall – v Německu.

Na označení nástrojů vyrobených pouze ze slinutých karbidů se používá zkratka VHM (z nem. Vollhartmetall).