STOPY WOLFRAMU

Stopy, których gł. składnikiem jest wolfram, dodatkami stopowymi gł. metale wysokotopliwe (molibden, tantal, niob, ren, cyrkon, hafn, tor), a także żelazo, nikiel, kobalt.

Kupujemy następujący złom stopów wolframu:

  • Pierścienie walcownicze
  • Termoelementy
  • Elementy grzewcze
  • Elektrody
  • Wióry
  • WCu
  • WNi
  • WNiCu
  • WNiFe
  • Densalloy

Stopy potrójne z niklem i miedzią, zw. stopami ciężkimi, są stopami do obróbki plast.; stosowane w przemyśle elektrotechnicznym (m.in. do wyrobu termoelementów, elementów grzewczych), elektronicznym, technice lotniczej i rakietowej. Stopy wolframu z metalami wysokotopliwymi, np. z molibdenem (15–50%), renem (26%), odznaczają się wysoką temperaturą topnienia i wyjątkowo dużą wytrzymałością w wysokich temp., są jednak kruche w niskich temp., mają dużą gęstość i wykazują brak odporności na utlenianie powyżej temp. 600°C; stopy te są stosowane doświadczalnie w konstrukcjach lotniczej i astronautycznych. Zastosowanie znajdują także spieki wolframu z tlenkiem toru (ThO2), np. do wyrobu elektrod w lampach elektronowych.